Om Danskhaven.dk

Danskhaven er et helt nyt system til indskolingen (0.‑3. årgang).
Det er forlaget Skoletip, der står bag udgivelsen.
Materialet består af bøger til hvert klassetrin og tilhørende hjemmeside: danskhaven.dk.

ONLINE
På danskhaven.dk finder du:

‑ Lærervejledninger
‑ Elevark til print
‑ Oplæsning af alle læsetekster
‑ Videogennemgang af opgaver
‑ Fagbøger og supplerende læsetekster
‑ Spil
‑ Årsplaner
‑ Ugeplaner
‑ Værksteder
‑ Og meget mere ...
BØGER
Bogsystemet består af 4 forskellige titler til hvert klassetrin.

De primære bøger er læsebogen LæseÆsel og stave/grammatikbogen StaveHave.
De andre bøger supplerer materialet og kan med fordel bruges for at dækkes faget bredere.
LæseÆsel
‑ Læsebøger med tekster og opgaver lixet efter årgang.
Til 0. årgang er der én læsebog, mens der til de øvrige årgange er to bøger pr. klassetrin.
StaveHave
‑ Stave og grammatikbog med tydeligt fokus på fonetik og andre sproglige elementer.
SkriveRive
‑ Supplerende bog med tegne‑ og skriveopgaver til den frie skrivning.
KribleSkrible
‑ Skrivebog til træning af elevernes håndskrift.
NIVEAUER
A = 0. årgang
B = 1. årgang
C = 2. årgang
D = 3. årgang