Velkommen til Danskhaven.dk - et komplet bogsystem til dansk i indskoling
Ikke adgang? Køb bøger for kr. 1000,- og få adgang til al materiale på hele hjemmesiden! (Log ind med UniLogin)

Danskhaven.dk
Danskhaven.dk er et komplet online system til danskfaget i indskolingen med fokus på

* bogstavernes lyde, udseende og navne
* fonetik
* motorik
* stavning
* læsning
* skrivning
* grammatik

Hvert klassetrin har en række bøger med særligt fokus på hver sin del af læringen. Bøgerne kan med fordel supplere hinanden. Derudover får du adgang til et væld af ressourcer på hjemmesiden.

Sådan får du adgang
Skoleadgang
Du får automatisk adgang til web-delen af hjemmesiden, hvis din institution har købt bøger for minimum kr. 1000,- + moms i perioden februar før skoleårets start til og med januar efter skoleårets start. Adgangen begynder, når indkøbet er foretaget og løber fra indkøbsdato indtil skoleårets afslutning (efterfølgende skoleår, hvis bestilling foretaget efter februar). Adgangen gives, selvom bogindkøbet er fra flere serier og årgange. Hvis der købes bøger af flere omgange, akkumuleres det indkøbte for perioden, således at der gives adgang, når minimumskøbet er nået.

Eksempel:
I ønsker adgang i skoleåret 2023/2024. Der skal derfor købes bøger for mindst kr. 1000,- + moms fra 1. februar 2023 og fremefter.


Enkeltbrugeradgang for hjemmeskolere
Du kan købe adgang til webportalen for 1 underviser (kræver UniLogin) for kr. 200,- + moms. Adgangen løber fra betaling og 1 kalenderår frem. Abonnementet udløber automatisk. Send en mail til peter@supermatematik.dk med følgende informationer ved bestilling:
* Navn
* Adresse
* Kontakt-telefon
* Kontakt-email
* UniLogin-ID